Tin nhà trường 02/03/2013

Khai mạc kỳ thi Tiếng Anh trên Internet vòng Tỉnh

Sáng ngày 02/03/2013, tại trường THCS Giá Rai B lúc 7h diễn ra lễ khai mạc kỳ thi Tiếng Anh trên Internet vòng Tỉnh, năm học: 2012 - 2013

 

Trường THCS Giá Rai B